รับซื้อที่ดิน

สำหรับผู้สนใจเสนอขายที่ดิน

รับซื้อที่ดิน กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ประกาศรับซื้อที่ดินทั้งหมด

กรุงเทพมหานคร

ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนตะวันออก)

ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป รายละเอียด เสนอขาย

กรุงเทพมหานคร

ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป รายละเอียด เสนอขาย

กรุงเทพมหานคร

ถนนพัฒนาชนบท3

ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป รายละเอียด เสนอขาย

สมุทรปราการ

ถนนบางนา-ตราด

ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป รายละเอียด เสนอขาย

กรุงเทพมหานคร

ถนนสวนผัก

ตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป รายละเอียด เสนอขาย