ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดิน

บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

ขนาดตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป

 

ท่านที่สนใจเสนอขายที่ดิน

กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิก