ถนนบางนา-ตราด

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดิน

บริเวณถนนบางนา-ตราด ช่วงเมกา บางนา ถึง ถนนอ่อนนุช

ขนาดตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป

ท่านที่สนใจเสนอขายที่ดิน

กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิก